תג מחיר המסתננים והרפורמה במערכת החינוך

 

דוח סקר מיום 9 בינואר 2014

 

הדוח הנוכחי מתבסס על ממצאי סקר שנערך בתאריך 1 בינואר 2014 עבור ערוץ הכנסת על ידי מכון המחקר פאנלס פוליטיקס בראשות מנחם לזר.

בסקר השתתפו 511 משיבים שנבחרו באופן אקראי מתוך הפאנל הפוליטי של Panel4All לביצוע מחקרים באמצעות רשת  האינטרנט. הנסקרים מהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל – מגיל 18 ומעלה.

טעות הדגימה 4.6%.

 

Read More

סיפוח בקעת הירדן והאם לפיד דואג למעמד הביניים

דוח סקר מיום 2 בינואר 2014

 

הדוח הנוכחי מתבסס על ממצאי סקר שנערך בתאריך 1 בינואר 2014 עבור ערוץ הכנסת על ידי מכון המחקר פאנלס פוליטיקס בראשות מנחם לזר.

בסקר השתתפו 305 משיבים שנבחרו באופן אקראי מתוך הפאנל הפוליטי של Panel4All לביצוע מחקרים באמצעות רשת  האינטרנט. הנסקרים מהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל – מגיל 18 ומעלה.

טעות הדגימה 5.6%.

Read More